Preu Laboral

Pla Autònoms
7€/mes
1 TREBALLADOR RETA (AUTÒNOMS)
NÒMINES RETA (AUTÒNOMS)
OBLIGACIONS FISCALS PERIÒDIQUES
COMUNICACIÓ AMB LA TGSS
COMUNICACIÓ D’INFORMES D’ACCIDENTS
CONSULTA’NS I T’INFORMAREM DE LES OPCIONS
Pla General
60€/mes
1 TREBALLADOR RÈGIM GENERAL
NÒMINES RÈGIM GENERAL
CONTRACTES
PRESENTACIÓ TC-1
COMUNICACIÓ AMB LA TGSS
COMUNICACIÓ D’INFORMES D’ACCIDENTS
13€ CADA TREBALLADOR DE MÉS
CONSULTA’NS I T’INFORMAREM DE LES OPCIONS