AUTÒNOMS I FREELANCES

FISCAL, COMPTABILITAT I GESTIÓ

 

 

FISCAL

 

 • DECLARACIONS TRIMESTRALS / MENSUALS I RESUM ANUAL D’IVA (M303 – M390).

 

 • DECLARACIONS TRIMESTRALS / MENSUALS I RESUM ANUAL DE RETENCIONS I D’INGRESSOS A COMPTES DE L’IRPF, PROFESSIONALS I D’ARRENDAMENT D’IMMOBLES (M111 – M115 – M190 – M180).

 

 • DECLARACIONS RECAPITULATIVES D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES (M349) I INTRASTAT.

 

 • DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES (M347).

 

 • CÀLCUL I PRESENTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (M100).

 

 • PRESENTACIÓ DEL PAGAMENT FRACCIONAT CORRESPONENT A L’ IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, ESTIMACIÓ DIRECTA I ESTIMACIÓ OBJECTIVA  (M130 – M131).

 

 • QUALSEVOL ALTRA DECLARACIÓ FISCAL A LA QUE ES TROBI OBLIGADA EL SUBJECTE PASSIU A RAÓ DE LA SEVA ACTIVITAT.

 

 • ASSESSORAMENT FISCAL CONTINUAT.

 

 • CONSULTES TRIBUTÀRIES.

 

 • ATENCIÓ I SEGUIMENT D’AL·LEGACIONS TRIBUTÀRIES.

 

 • CERTIFICATS TRIBUTARIS.

 

 • OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL (FNMT) I APODERAMENT GENERAL PER A TRÀMITS TRIBUTARIS

 

COMPTABILITAT

 

 • ELABORACIÓ DEL LLIBRES D’INGRESSOS I DESPESES, IVA, INVENTARI,…

 

 • ELABORACIÓ DEL LLIBRE DIARI, BALANÇOS, MAJOR, INVENTARI, …

 

 • CONCILIACIÓ BANCÀRIA.

 

GESTIÓ

 

PROGRAMA DE FACTURACIÓ GRATUÏT QUE PERMET GESTIONAR EL TEU NEGOCI D’UNA MANERA FÀCIL I INTUÏTIVA.

 

FUNCIONALITATS INCLOSES:

 

 • FACTURES D’INGRESSOS I DESPESES. Crea, envia i gestiona les teves factures, pressupostos i factures periòdiques.

 

 • CONTROL DE DESPESES. Controla les teves despeses i afegeix les factures i tiquets directament des del teu mòbil a la comptabilitat.

 

 • BANCS I REMESES. Realitza i genera remeses de cobrament i pagament.

 

 • PANELL DE CONTROL. Informació en temps real. Analitza el teu negoci mitjançant gràfiques, informes i balanços.

 

 • CONTACTES: Gestionat tots els teus clients i proveïdors de forma ordenada i simple.

 

 • GESTOR DOCUMENTAL. Tota la teva informació en un mateix punt, el núvol. Centralitza tots els documents de la teva empresa.

 

 • CONNEXIÓ PERMANENT AMB EL TEU ASSESSOR.